OOGSTFEESTEN 1969-1984Oogstfeesten 1969-1984 ingericht door de Koninklijke Gemeenteharmonie " De Verenigde Vrienden"

De Gemeenteharmonie was reeds in de jaren 1955 tot 1968 inrichter van  openluchtfeesten in 't Kasteeltje (Hovingen rond het afgebrand kasteeltje van Mr Neirynck) en de laatste jaren  in de hovingen van Cafe' De Gulden Haan.

De winst van het laatste jaar was 42 fr. De feesten werden stop gezet.

In 1969 kwam de nieuwe schatbewaarder van de de Harmonie Donald Vandenbulcke met een plan op de proppen om Oogstfeesten te organiseren met verkiezing van een Oogstprinses, Verenigingen Quiz en een discopartij.

Deze ging de eerste keer door in de Gemeenteschool en het werd een succes.

Het jaar nadien verhuisden we al naar de meisjesschool omdat we twee zalen nodig hadden. Zuster Margriet Marie stelde de school ter beschikking. Na enkele jaren belanden we in het nieuwe  Blommenhof die intussen klaar was, en met een grote eigen tent op de parking hadden we plaats genoeg.

Het werden gouden jaren voor de Harmonie  die er zo weer boven op kwam.

 

Ontwerp Logo Oogstfeesten door EH Herpels Frans

Een brochure van de eerste 15 jaar geven een mooie beschrijvig met vele foto's is nog altijd ter beschikking bij Donald Vandenbulcke die de uitgever was

Eerste Oogstoet in 1970

De eerste verkiezing in 1969

Hier onder de koetsen met de verkozenen in 1969 in de Oogststoet 1970

Verkozen Oogstprinsessen 1969-1984

  1  Christel Dejonckheere  1969 
  2 Mireille Castelein  1970 
  3  Monique Brackez   1971
  4  Arleen Vancoillie  1972 
  5  Chrsitine Vercaigne  1973
  6  Rita Lefever  1974 
  7  Francine Vandermeersch  1975 
  8  Christine Pollentier  1976 
  9  Lieve Deneire  1977 
10  Marleen Weyne  1978 
11  Annie Seys  1979 
12  Ria Sintubin  1980 
13  Martine Bogaert  1981 
14  Carine Vandelannoote  1982 
15  Sabrina Assez  1983 
16  Alexandra Vercruysse  1984 
     

Geschiedenis Brochure Kokato-Donald Vandenbulcke

 

J

              Juni 1983


free directory